Om oss

Vår historie

SportSenter1 har vært i drift siden 2007, men fikk nytt eierskap under sommeren i 2011. Kort tid etter i 2013 ble senteret vårt på Kolbotn pusset opp og utvidet nesten dobbelt så stort. Samtidig som dette skjedde, ble også vårt senter på Vinterbro “født”.

Hva vi tilbyr

Vi er et premium treningssenter med fokus på personlig oppfølging. Utstyret er moderne og blir jevnlig/nøye renholdt. Treningsentrene har apparater/frivekter, cardioområde, cross cage, gruppetimer, PT-timer, trening- og kostholdsveiledning og barnerom. I tillegg så har begge sentrene 24 timers åpningstid hele året, du bestemmer selv når du vil trene. Vi har lang resepsjonstid og vi selger klær, mat, drikke og kosttilskudd.

Vi er i stadig vekst og nyter hvert sekund

Vi er et treningssenter som har satt oss som mål å alltid vokse. Vi prøver konstant å finne nye muligheter for forbedring slik at vi kan hjelpe våre kunder så godt som mulig. Vi har en fin gjeng med imøtekommende ansatte som alltid er klar til å hjelpe når det skulle trenges og vi tar stolthet i atmosfæren vi skaper! Blant våre ansatte finner du lærere, doktorer, terapeuter, idrettsutøvere og til og med en verdensrekord-holder. Så vi liker å tro at vi kan komme opp med en plan som er godt kvalifisert for å hjelpe deg med å nå dine mål.

Vårt samarbeid med Antidoping Norge

Vi jobber tett med Antidoping Norge og har nulltoleranse for doping på vårt treningssenter. Vi tar sterk avstand fra steroider, men vi ønsker å hjelpe. Er du på steroider og ønsker å slutte så kan vi hjelpe deg med dette. Det er mange treningssentre som er medlem av antidoping Norge, men hvor mange av disse som faktisk håndhever reglene er en annen ting. Vi gjør i alle fall det!

Norsk lov om doping:

Legemiddelloven § 24 a: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke stoff som etter forskrift med hjemmel i straffeloven § 234 første ledd er regnet som dopingmidler. Forbudet gjelder også for preparater som inneholder slike stoffer. Straffeloven § 234. Dopingovertredelse. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av kongen er å anse som dopingmiddel. Medvirkning til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes tilsvarende. Uaktsom dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Straffeloven § 235. Grov dopingovertredelse Grov dopingovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a; hva slags stoff det gjelder, b; mengden, og c; overtredelsens karakter. Uaktsom grov doping-overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Bedre helse for alle

Vi er et treningssenter som ønsker å forbedre folkets helse. Vi vil at alle skal kunne levere sunnere, få en bedre livskvalitet og kunne leve lengre, og vi har blant annet medlemmer på godt over 90 år som daglig trener hos oss for å jobbe for akkurat dette! Vi ønsker å hjelpe deg med å være den beste versjonen av deg selv. Målet vårt er at du skal føle deg bedre, bli bedre og kunne nå dine mål. Ta kontakt med oss som jobber i resepsjonen, personlig trenere eller instruktørene, så får vi deg i gang!


Antidopingansvarlig på avdeling Vinterbro Kristian Felde

Antidopingansvarlig på avdeling Kolbotn Lydia Fredstad

Antidoping Norge

SportSenter1

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem